MEKHANIK PUSTOSHNYY

MEKHANIK PUSTOSHNYY

2489 grt
Built 1991 at Osterreichischen Schiffsw. Korneub. (781)
IMO:8904422

photo by Terje Moen , 25.Feb 2008,Tananger